ŠKOLY                                                                ( na úvod )

Na území mesta sa nachádzajú štyri stredné školy: 

  • Gymnázium
  • Stredná priemyselná škola
  • SOU odevné
  • SOU strojárske
  • ako aj šesť základných škôl a Špeciálna škola. 

Na stredných školách študuje 1458 študentov, na základných 3702 žiakov. V meste je aj Základná umelecká škola Dezidera Kardoša, ktorú navštevujú žiaci a študenti v odpoludňajších hodinách zo všetkých stupňov škôl.