REŠTAURÁCIE                                                  
( na úvod )