PAMIATKY
                                                          ( na úvod )

V meste a v jeho štyroch pričlenených častiach sa nachádza 15 kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v Bratislave. 

Sú to: 
- socha sv. J. Nepomuckého pri ZŠ na Duklianskej ulici,
- socha sv. J. Nepomuckého pri miestnom cintoríne,
- meštiansky dom ( budova MsÚ ),
- pomník Ľ. Štúra, ( fotografia )
- pamätník umučených v II. svetovej vojne ( Cibislávka ),
- náhrobník padlým a spoločný hrob na miestnom cintoríne,
- kostol sv. Mikuláša, ( fotografia )
- kríž pri SOU odevnom,
- kaštieľ Horné Ozorovce,
- pamätný dom J. Jesenského,
- Mariánsky stĺp,
- kostol Najsvätejšej Trojice, ( fotografia )
- socha sv. Floriána,
- kostol sv. Michala,
- synagóga ( v súčasnosti kostol evanj. cirkvi a. v. )

Všetky uvedené pamiatky sú v dobrom stave po rekonštrukcii hlavne vďaka starostlivosti a finančnej podpore mesta, hoci väčšina z nich nie je majetkom mesta. Pre návštevníkov mesta sa tak naskytá zážitok z prehliadky pamiatok, ktoré predstavujú bohaté kultúrne dedičstvo. Najvzácnejšou pamiatkou je kostol sv. Mikuláša z 15. storočia.