KULTÚRA                                                           ( na úvod )

Miestna kultúra je uskutočňovaná hlavne prostredníctvom MsKS, s.r.o. nielen organizačne, ale aj materiálne a priestorovo vo veľkej či divadelnej sále, ktorá slúži aj ako kinosála. 
V prípade potreby uskutočňovania kultúrnych akcií sú k dispozícii aj sály v pričlenených častiach mesta. 

Tradíciu má Kultúrne leto, s akciami: 

  • Piemenie – prehliadka amatérskych divadelných súborov, 
  • Festival dychových hudieb, 
  • Folklórny festival, 
  • Country bál. 

Tradíciu divadelníctva v meste vzorne udržiava divadelný súbor BÁPODI, ktorý úspešne reprezentuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a dopĺňa ho aj Bagarov divadelný súbor. Úspešné sú aj detské a mládežnícke súbory: detský bábkarský divadelný súbor Plamienok, detský folklórny súbor Lúčik, detský tanečný súbor MAGIC, tanečné divadlo Style, ktoré má mládežnícku a detskú skupinu.